Internet

15 Mb/s
  • Prędkość pobierania danych: 15 Mb/s
  • Prędkość wysyłania: 4 Mb/s
  • Limit transferu danych: brak
  • Czas trwania umowy: nieokreślony
  • Aktywacja: 0 zł
  • Router bezprzewodowy: 0 zł
  • Adres IP publiczny: 0 zł
  • Abonament miesięczny: 60,00 zł
Informacje dodatkowe:
* Faktury za Internet wysyłane są do klienta co 3 miesiące.


Zobacz również: Telefon przez internet | Zasięg sieci